Kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir

barbaros hayrettin paşa

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA: (1473-1546) Osmanlı İmparatorluğu’ nun en büyük kaptan- deryası. Asıl adı Hızır’dır. Hayrettin adı Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. Barbaros adıysa, kırmızı sakallı olduğundan ya da kardeşi Baba Oruçi’un adını Avrupalılar iyi telâffuz edemediklerinden onun yerine geçen kardeşi Hızır’ı “Barbaros” diye çağırmalarından gelmiştir. Hızır, Midilli Adası’nın fethinde bulunan sipahi Yakup’un oğludur. Yakup, Midilli alınınca orada kendisine verilen timarda yerleşmiştir. Hızır’dan başka Ishak, Oruç ve İlyas adlarında üç oğlu daha vardır.

Barboros Hayrettin Paşa Kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa‘nın hayatının bir çoğu savaşlarla geçmiştir. Ege Denizi ve Akdeniz’de korsanlığın çok olağan sayıldığı XV. yüzyılda Yakup’un oğulları da korsanlığa yöneldiler. Adada yaşadıkları sıralarda bu iş için gerekli ilk işlemlerden kürek çekmeyi ve gemi kullanmayı talim etmişlerdir. Oruc 3 gemisiyle denizlere açılmış ve korsanlığa başlayarak kısa sürede Midilli çevresinde ünlü bir korsan olmuştur. Onun ardından Hızır ve küçük kardeşi ilyas da bir gemi edinerek ticarete başlamışlar, fakat Rodos korsanlarınin saldırısına uğrayıp yapılan çarpışmada Ilyas ölmüş ve Hızır da tutsak edilmiştir.

Bir süre Rodos. zindanlarında yatan Hızır, sonradan Rodos korsan gemilerinde forsa olarak çalıştırılmış, bu sırada da görgü ve bilgisini arttırmıştır. Fırtınalı havada bir kolayını bularak kaçmayı başaran Hızır, Antalya’da bulunan Şehzade Korkut’un yanına gitmiş ve onun gemilerinde görev almıştır. Korkut’un babasıyla araları açılması üzerine kardeşi Oruç un yanına gitmek zorunda kalmıştır. İki kardeş daha sonra el ele vererek Akdeniz’de korsanlığa başlamışlardır.

hayrettin pasa kimdir
Barbaras Hayrettin Paşa

Hayrettin Paşa Hayatı

Osmanlı Devleti Anadolu kıyılarında korsan gemilerinin iş görmelerini ve dolaşmalarını yasaklayınca iki kardeş Tunus dolaylarındaki Cerbe Adası’na sığınmışlar, adayı da kendileri için bir çeşit üs durumuna getirmişlerdir. Bu adadan Akdeniz’e açılarak güney Akdeniz kıyılarını ve yakaladıkları gemileri de soyarak gitgide güçlenmişler, 1516 yılında Cezayir Kalesi’ni İspanyolların elinden alarak burada küçük bir hükümet kurmuşlardır. Bu küçük hükümetin başkanliğına getirilen Oruç Reis, İspanyollar ve Araplarla savaştığı bir sırada yaralanmış ve ölmüştür. Yerine hükümetin başına Hızır Reis geçmiş, bu arada 1517 yılında Mısır’ı alan Yavuz Sultan Selim’e çeşitli elçiler yollamıştır. Hızır Reis’in bu tür davranışınin sebebi hem kendi, hem de hükümetinin durumunu güçlendirmekti. Cezayir’in Osmanlı hakimiyeti altına alınmasını Yavuz Sultan Selim’den rica etmiş ve Osmanlı padişahı da bu isteği memnunlukla karşılamıştır. Bu anlaşmanın sonunda Osmanlı padişahı eski korsan ve hükümet başkanına “beylerbeyliği” rütbesi vermiş ve emrine iki bin yeniçeri ve silah yollamıştır. Böylece bir Osmanlı paşası olan Hızır’ın gücü artmış ve önüne çıkan donanmayı yenerek Akdeniz’de ün salmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Şarlken ve kardeşiyle savaş durumundayken karada bir türlü başarı sağlayamaması üzerine padişah Akdeniz’in bu ünlü kaptanını İstanbul’a çağırtmıştır. Yanina aldığı on sekiz ünlü kaptanıyla birlikte İstanbul’a gelen Hızır Kanuni Sultan Süleyman’a olağanüstü armağanlar sunmuş, buna karşılık padişah da onu büyük bir törenle karşılamıştır. Bunun ardından kendisinden son derece hoşnut kalan padişah Hızır’a dinin ve devletin hayırlısı anlamına gelen “Hayretttin” adını vermiştir. Ayrıca Hızır’ı Türk savaş filosunun başına kaptanı-derya olarak tayin etmiştir (1533).

Barbaros Hayrettin Paşa, donanmayı yeni baştan düzenledikten sonra deniz seferlerine girişmiş, korsan gemilerini Türk sularından kaçırtmış, Preveze’de Haçlı donanması amirali Andrea Doria’yı yenip Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiştir (1538).Bundan sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın müttefiği olan Fransa Krali Fransuva I.’in Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Nis’e gitmiş ve şehri ele geçirmiştir. Şarlken’in donanmasini yenerek zafer kazanmıştır.

Hayrettin Paşa, daha birçok zaferler kazandırdıktan sonra ölmüş ve İstanbul’da Beşiktaş’taki türbesine gömülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

telefona kaydetme isimleri güvenilir takipçi satın almapp büyütmeipr5keko sözlerikabak yemeğinin yanına ne gider .