Ne olacak, söyle gitsin?  

#sesimol

EğitimSosyal Medya

Rönesans nedir? Rönesans’ın Sebepleri nelerdir?

Rönesans nedir kısaca, rönesans nedir? soruları son zamanların değil tüm zamanların en çok soruların arasında. O zaman hadi rönesans nedir kısaca bahsedelim. Rönesans veya Kültürel Rönesans, Greko-Romen antik dönemde sanat, bilim ve felsefe alanlarında kullanılan temaların, ideallerin ve tekniklerin ele alındığı Avrupa tarihi dönemidir. Bu kültürel hareket, özellikle İtalya’daki bazı şehirlerde, on dördüncü ve on altıncı yüzyıllar arasında gerçekleşti ve Orta Çağ boyunca ekisini gösteren Katolik değerlere karşı çıktı. 

Rönesans terimi muhtemelen ilk kez 1550 civarında sanat eleştirmeni Giorgio Vasari tarafından Ortaçağ’dan farkı işaret etmek için kullanıldı. Aradaki fark, Rönesans tarafından benimsenen hümanizm ve rasyonalizm ile belirginleştirildi. 

Hümanizm kendisini insanı evrenin merkezi olarak yerleştirmeyi ve her şeyin ölçüsünü aramayı hedefleyen esasen antropokentizmle ifade etti. Böylece, Tanrı’yı evrenin merkezi olarak gören ortaçağ felsefi kavramlarının dini karakterine karşı çıktı. 

Rönesans nedir kısaca

Rönesans rasyonalizmi, deneysel gözlem kullanımı ve matematiksel bilginin kullanımıyla, özellikle sanatsal üretim ve dünya hakkında insan bilgisiyle ilişkilendirildi.

 Rönesans perspektifi Katolik dogmadan ayrıldı, ancak dini temaları tamamen dışlamadı. Rönesans sanatçılarının yaptığı, özellikle sanat alanındaki dini hikayelerin temsiline insani bir karakter kazandırmaktı. Bu anlamda, dönem içerisinde boyanmış tabloların temalarının çoğunun İncil temaları olduğunu ancak insanlaştırılmış karakterlerle, formlarında (beden tanımı, ifadeler, duygular vb.) Veya resimlerdeki karakterlerin konumlandırılmasında dikkat edilmesi ilginçtir. mutlaka bu yerlerde ifade edilen bir hiyerarşi, ortaçağ sanatçıları tarafından kabul edilirdi. Örneğin Rönesans öncesi Avrupa resim sanatında İsa her zaman yukarıda ve azizlerden daha yüksek yerlerde bulunan meleklerin olduğu görülürdü. 

Bilimde de muhalif bir yapı belirginleşmeye başladı. Bilim insanları artık Ptolemaik jeosantizmin (evrenin merkezi olarak dünya) görüşü yerine Heliocentrism (evrenin merkezi olarak güneş) düşüncesinde uzlaşmaya başladılar ve bunun gibi bin yıllık teorileri sorgulama imkanı buldular. 

Rönesasnı temsil eden bir resim.

Rönesans’ın ortaya çıkışı, bazı Avrupa bölgelerinin yeni kentleşme süreciyle ve özellikle Akdeniz’deki ticaret yollarının yeniden açılmasıyla bağlantılıydı. Bu değişiklikler, başta patronlar aracılığıyla olmak üzere çok sayıda sanatçının yapımını finanse edebilen yeni bir burjuvazinin gelişmesini ve güçlenmesini sağladı. Akdeniz’in çeşitli bölgelerinde yapılan ticaret, Avrupalıların Greko-Romen antik çağlarının eserlerini ve bilgisini koruyan Bizans ve Araplarla temas kurmasını da mümkün kıldı. Bu nedenle, Rönesans, Avrupa burjuvazisinin, bireycilik, doğacılık ve hedonizm gibi değerleri orta çağın kültürel üretiminden ayırmayı amaçlayan ilk ideolojik temeli oluşturdu. 

Rönesans’ın Önde Gelen İsimleri Kimlerdir?

Güzel sanatlar alanında Sandro Boticelli, Rafael Sanzio, Pieter Brueghel, Bosch, El Greco gibi isimler göze çarpıyordu. Ayrıca bu döneme Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi çok sayıda sanatçı, resime, mimarlığa ve bilime katkıda bulunarak sanatsal bir uzmanlıkla sınırlı kalınmadığının da örnekleridir. Edebiyat alanıdaysa Dante Alighieri, William Shakespeare, Rabelais, Miguel de Cervantes, Nicolau Machiavelli ve Luiz Vaz de Camões gibi isimler vardı. Bilimde, Nicolau Copernicus, Galileo Galilei ve Johann Kepler göze çarpıyordu.

Rönesans’ın Nedenleri Nelerdir?

 • Ortaçağ’da artık bilim ve sanatın ilerlemesi,
 • Eski Yunan eserlerine artık daha çok değer verilmesi,
 • Sanata ve sanatçıya, kültür ile ilgili her şeye değer verilmesi,
 • Yeni coğrafi yerlerin keşfedilmesiyle birlikte refah ve zenginlik düzeyinin önemli bir biçimde artması,
 • İstanbul’un Türkler tarafından fetih edilmesiyle Bizansdaki bilim ve sanat insanlarının İtalya’ya göç etmesi.
 • Matbaa’ın icat edilmesiyle birlikte bilgi birikimlerinin geniş kitlelere yayılması.

Rönesans’ın Sonuçları Nelerdir?

 • Avrupada Bilim ve Sanat yükselişe geçti,
 • Bilim ve sanat alanında sanatçılar ve bilim adamları birçok şey üretti ve öğretti,
 • Avrupalılar diğer kıtadaki ülkelere göre gelişme sağladı ve daha hızlı büyüdüler,
 • Gözlem ve deneye dayalı incelemelere değer verildi,
 • Dini kitaplar yeniden incelendi. Halkın kiliseye olan güveni sarsıldı
 • Avrupa’da yeni sanatçılar ve bilim adamları ortaya çıktı.

Reform Ne Demek?

Reformun asıl sözlük anlamı “bir şeyi yeniden düzenlemek, baştan yaratmak” anlamına gelmektedir. Asıl olayına gelir olursak Reform ilk olarak 16.yüzyılda Avrupa’da meydana gelen Dini ve Siyasi Alandaki değişimler ve yenilemelerdir. İlk olarak Almanya’da Katolik Kilisesinde meydana gelmiştir. Reformdaki asıl amaç halkın kiliseye olan güveninin geri getirilmesidir.

İlgili Yazılar
#SesimOLNedir?Sosyal Medya

SFS Nedir? İnstagram SFS Nedir? Nasıl Yapılır ?

#SesimOLNedir?Sosyal Medya

Snapchat Streak Nedir? Streak Nasıl yapılır?

Sosyal Medya

En Güzel Ortak Hesap İsimleri

Nedir?Sosyal Medya

Whatsapp Tema Değiştirme (Güncel)

Haber bültenimize kayıt olabilirsiniz

[mc4wp_form id="14"]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir