#SesimOLNedir?Tarih

Galata Kulesi Nedir ? Galata Kulesi Ne zaman İnşaat Edilmiştir?

XIV. Yüzyıl başlarından itibaren Bizans imparatorluğunun izniyle Galata’da yerleşen ve 1316’dan itibaren bölgelerini yabancılara karşı koruma çabasına girişen Cenevizlilerin, 1348’de Galata surlarına ek olarak yaptırdıkları büyük kule. Bizans kaynaklarında adı Büyük Burç (Megalo pyrgos), Cenova kaynaklarındaysa İsa Kulesi (Christea turris) olarak geçer. Karaköy çevresinde bulunan Galata hisarıyla hiç bir ilgisi yoktur. Galata surlarının baş kulesi durumunda olan bu kule 1445 ya da 46 yıllarında biraz yükseltilmiştir. Ressam Buendolmonti’nin eski İstanbul resimlerinde değişik görüntülerle verilmiştir. 1509 depreminde üçüncü katına kadar yıkıldıktan sonra yeniden yaptırıldığı sanılmaktadır.

Eski galata kulesi


XVI. yüzyılda Kasımpaşa tersanesinde çalıştırılan esirler için zindan olarak kullanılmış, XVII. yüzyılda tersanenin ambarı haline getirilmiş ve Hezarfen Ahmet Çelebi, ünlü uçuş denemesini buradan yapmıştır. XVIII. yüzyılda yangın gözetleme merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kule, 25 Temmuz 1794’te yanmış, duvarları 2 m. kadar kısaltılıp, yanlara doğru taşırılmış, pencereli yeni bir kat yapılarak, üstü tekrar koni biçiminde bir tepelikle kaplanmıştır. 1831’de bir daha yanmış, bu defa en üst kısmına ampir tarzı ve pencereli iki kat eklenip, tepesi daha dik bir külâhla örtülmüş, ayrıca kapısının üstüne şair Pertev’in bir kasidesi konarak, katlara birer kahvehane ve yangın bekçileri yerleştirilmiştir. 1875’te fırtınadan zarar gören tepesindeki külâh kaldırılıp, ahşap sekiz köşeli iki kat eklenmiş ve kule robu biçimini 1964 yılına kadar korumuştur.

Galata kulesi içi
Galata kulesi çizim


1964-1969 yılları arasında yapılan onarımda kuleye eski dış görünüşü kazandırılmış, içinde bir lokanta ve kahve açılmıştır. Der Galata kulesinin iç çapı zemin katında 8,95, dış çapı en alt kısmında16,45 m. ve duvar kalınlığı 3,75 m.’g. dir. Merdivenleri 4. kata kadar duvar en kalınlığının birer çıkıntısı (segment)şeklinde devam eder. Yine 4. kattan sonra, üslubun bir Türk çağı yapımı olduğunu gösterecek biçimde mazgallar ve 5. katta da top namlularının yerleştirildiği yuvalar vardır. Yerden külâh ucuna kadar kulenin bütünyüksekliği 66.90 m.’dir, 7. ve 8. katların her biri 14 pencereli olup, Haliç, Marmara ve İstanbul’un genel görünüşünden en güzel bölümleri görülür.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler