Ne olacak, söyle gitsin?  

#sesimol

#SesimOL

Doğunun İncisi; Elazığ

Doğu Anadolu’nun Orta Fırat bölümünün önemli şehirlerinden biri ve aynı addaki ilin merkezi (nüfusu 421.726 ). Uluova’dan Mayram dağıyla ayrılmış küçük bir ovanın kuzey
kenarında kurulmuştur. Yüksekliği 1020 metredir. Şehir, doğuya, kuzeye ve güneybatıya doğru büyümektedir. Şehrin doğusunda kurulan çimento ve iplik fabrikaları bu civarda bir sanayi mahallesinin kurulmasını sağlamıştır.

Elazığ, düzgün cadde ve sokakları bulunan güzel bir şehirdir. 3-5 katlı modern yapılar, parklar ve bahçeler şehri süslemiştir.Gezi caddesi boydan boya geçer; öbür cadde ve
sokaklar da buna dikey olarak uzanır. Şehrin durmadan ve büyük bir hızla gelişmesi sonucunda çevresindeki Keyik, Sürsürü, Iğıkı köyleri şehrin birer mahallesi haline gelmişlerdir.

Elazığ, XIX. yüzyılın ortalarına doğru, çok eski bir şehir olan Harput‘un yerine geçmiş yeni bir şehirdir. Bugünkü Elazığ’ın 5. km. kadar kuzeydoğusunda küçük bir kasaba
halinde bulunan Harput, o sıralarda 20 bin nüfuslu büyük bir şehirdi. Tarım ve sulama bakımından eteğindeki ovaya göre daha elverişsiz durumda bulunduğundan, zamanla sönmeye yüz tutmuş ve küçük bir bucak merkezi haline gelmiştir. Buna karşılık, ovadaki Elazığ hızlı bir gelişme göstermiştir.

Elazığ Merkez

Elazığ ili, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan ildir.Kuzeyde Tunceli, doğuda Bingöl, batıda Malatya, güneyde Diyarbakır illeriyle sınırlanır. Yüzölçümü 9.151 km. nüfusu 421.726 ‘dür. Merkez ilçesinden başka Ağın, Baskil, Karakoçan, Keban, Maden, Palu, Sivrice ilçeleri vardır. İlin köy sayısı 135’dir. Elazığ merkez ilçesinin yüzölçümü 2.156 km.l, nüfusu 203 41 Tdir. Merkez, Balibey, Hankendi, Harput, İçme, Mollakendi, Poyraz bucaklan içinde 157 köyü vardır.

İlk toprakları dağlık ve ovalıktır. İlin güney bölümünde Güneydoğu Toroslar yükselir. Burada yükseklikleri 2000 m. kadar olan Mastar, Hızarbaba, Karaoğlan, Hacıali dağlan ve Akdağ uzanır. İlin kuzey bölümündeyse alçak tepeler yer alır. (1400-1500). Bu dağlar arasında geniş çukur alanlar vardır. Bunlardan biri Hazar gölü (eski adı Gölcük) çukur alanıdır. Öbür geniş çukurluklar üz ve yer yer hafif dalgalı ovalar halindedir. (1000-1100 m.) Bu düzlüklerin başlıcaları Uluova, Kuzova ve Elazığ ovasıdır. Uluovanın tabanı alüvyonlarla kaplıdır ve güneybatıdan kuzeydoğuya doğru hafif eğilimlidir. Keban barajının yapılmasıyla bu ovanın bir kısmı göl halini almıştır. İlin batısındaki Baskil dağları, öteki alanlardan ayrılmıştır. Burası doğuda Uluova ve Muratsuyu, batıda Fırat kavsiyle çevrilmiştir.

Elazığ ‘da yazları sıcak ve kurak, kışlar içe sert geçer. Kış yağışlar bazen kar şeklindedir. Kış ve İlkbahar mevsimleri sisli, bulutlu ve yağmurlu geçer. YıIlık yağış miktarı Elazığ’da 428 mm., Keban ve Sivrice’de 530, Palu’da 545. Karakoçan’da 625 mm. kadardır. Çevrede yaygın otsu bitki örtüsü bozkır görünüşündedir. Ormanlar ise son derece azalmıştır. İl topraklarının ancak %6’sı Ormanlıktır.

İlin başlıca akaryusu Muratsuyu ve kollarıdır. İl topraklarının kuzeybatısında Keban yakınlarında Murat, Karasu ile birleşip Fırat’ı meydana getirir. Güneydoğuda Hazal gölü bulunur. Yüzölçümü 70 km. olan bu gölün genişliği 6 km. , uzunluğu 16 km kadardır.

Elazığ’da ekonomi; tarım ve hayvancılığa dayanır. Ovada ve akarsu boylarında ve başka ekilen yerlerde çeşitli ürünler yetiştirilir. Başta tahıl gelir. Sulanan yerlerde mısır da yetiştirilir. Çeşitli hayvan yemleri ekilir. Kuzova’da sulanabilen yerlerde pamuk da yetişir. Elazığ şeker fabrikasının kuruluşundan sonra şekerpancarı ekimine de önem verilmiştir. Elazığ bir meyve bölgesidir. Meyveleri çeşitli, bol ve lezzetlidir. Çekirdeksiz dutları, ince kabuklu cevizleri, iri kayısı ve bademleri, kış armutları ünlüdür. Gözlükpaşa armudu, Serince köyü vişnesi, Mollaköy kavunları, Akçakirazının erken yetişen dutları çok atanır. Bu bölgede yetişen üzümler iri tanelidir. Taze olarak yenir, pekmez, sucuk ve şarap yapımında kullanılır. Tanınmış, Buzbağ şarapları “öküzgözü” adı verilen iri taneli üzümden çıkar.

Elazığ ilinde ipekböceği de beslenir. Hayvancılık çok gelişmiştir. Az miktarda koyun, keçi ve sığır beslenir. Elazığ ilinde çeşitli madenler bulunur. Bakır, krom, gümüşlü kurşun madenleri başta gelir. Bunlardan Maden kasabasında bakır ve Keban gümüşlü kurşun ve çinkosu eskiden de işletilmiştir. Krom yatakları ise Cumhuriyet devrinde bulunmuştur. (Guleman) Elazığ şehri yakın ve uzak çevrelerine düzgün yollarla bağlıdır. Yolçatı istasyonundan ayrılan demiryolu Van gölü kıyısına uzanır. İskenderun.Erzurum karayolu buradan geçer. Diyarbakır-Mardin yoluyla da şehir, Güneydoğu Anadolu’ya bağlanmıştır. Elazığ-Malatya-Kayseri yolu, Elazığ’ı Türkiye’nin batı bölgelerine bağlar. Elazığ’ın yakınında büyük bir uçak alanı vardır.

İlgili Yazılar
#SesimOL

Eğitim Hakkında Temel Bilgiler

#SesimOLekonomiGündem

The Economist 2021 Kehanetleri

#SesimOL

Buga Girmek Nedir ?

#SesimOL

wTakip Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Haber bültenimize kayıt olabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir