Yahya Kemal Beyatlı Kimdir ? | Sesimol.net

Ne olacak, söyle gitsin?  

#sesimol

#SesimOL

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir ?

BEYATLI, YAHYA KEMAL:
(1884-1958) Türk şairi. Üsküp’te doğmuştur. İlköğrenimini Üsküp, orta öğreniminiyse Selânik ve İstanbul şehirlerinde tamamlamıştır. II. Abdülhamit devrinde aydınlar arasın-
da “Genç Türkler” akımı ilgi görmekte ve taraftar kazanmaktaydı.

Yahya Kemal de “Genç Türkler” arasına karışmış, bu yüzden uğradığı kovuşturmalardan kurtulmak amacıyla Paris’e gitmiş, orada Siyasal Bilgiler Okulu’na devam etmiştir. On yıl kadar Paris’te kaldıktan sonra, yeni bir şiir anlayışını da beraberinde getirerek yurda dönen ( 191 2) Y. Kemal Darüşşafaka’da tarih ve edebiyat öğretmenliği, Medreset-ül vaizin’de medeniyet tarihi öğretmen yardımcılığı yapmış, bu görevlerini sürdürürken çeşitli gazetelerde de “Süleyman Sadi” takma adıyla makaleler yayınlamıştır. Divan edebiyatım örnek alarak, gazel ve şarkılar yazdığı bu dönemde dilimizin gelişmelerine uygun bir biçim ustalığına varmıştır. Ziya Gökalp’ın dergisi “Yeni Mecmua”da yayınladığı ilk şiirleriyle daha başlangıçta ilgiyi üzerine çekerek geniş bir ün kazanmıştır. Yahya Kemal daha sonraları, I. Dünya Savaşı sıralarında İstanbul Üniversitesi’nde medeniyet tarihi, Batı edebiyatı tarihi ve Türk edebiyatı tarihi okutmuş, mütareke yıllarındaysa, çevresinde toplanan gençlerle birlikte ‘ ‘Dergâh” Dergisini yayımlamıştır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın sonlarına doğru da Anadolu ‘ya geçmiş, Lozan Barış Antlaşması’nın görüşmelerine müşavir olarak katılmıştır. Lozan dönüşü Urfa’dan milletvekili seçilmiş, bir ara Polonya ve İspanya elçiliklerinde bulunmuş, 1934 1943 yıllan arasında da Tekirdağ milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1946 yılında yeniden İstanbul milletvekili seçilmiş, bir yıl sonra Pakistan’a elçi olarak gönderilmiştir. Yahya Kemal, bir ara Halkevleri sanat danışmanllığında da görev almıştır.

Paris’te kaldığı uzun yıllar boyu, ünlü incelemeci Albert Sorel’in derslerini takip eden Yahya Kemal, Türk tarihine eğilmiş bir şiir anlayışım da tarihi kaynaklardan aldığı ilhamlara göre düzenleyerek, bir çeşit “neo-klasik”” denemeciliğine girişmiştir. Günümüze, günümüzün dil anlayışına uygulamak yoluyla yazdığı gazel şarkı ve rübailerle başarı sağlamıştır. Usta bir şiir yapısına ve kelime işçiliğine sahip olan Yahya Kemal, yüzyılımızın en başarılı Türk şairlerindendir Ölümünden sonra, fikir ve sanat adamlarının kurdukları “Yahya Kemal’i Sevenler Cemiyeti” eserlerinin derlenmesinde önemli çalışmalar yapmıştır.

1940’tan sonraki çalışmalarındaysa Yahya Kemal, insanın şahsi kaygılarına eğilen bir şair olarak görünmektedir. Ölüm ve hayat, tabiat ve tarih gerçeklerinin belirlediği felsefi bir yoğunluk kazanan bu şiir!erde çağdaş sanatımızın yaratıcı temeli atılmıştır. Bu şiirlerdeki yapı özelliklerinden ötürü şair, kendisinden sonra gelen akımlar tarafından inkâr edilmemiş, üstün ustalık nitelikleriyle benimsenerek değerlendirilmiştir. Ölümüne kadar dergilerde yer alan şiirleri ölümünden sonra sırayla derlenip toplanarak kitap biçiminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Related posts
#SesimOL

Doğunun İncisi; Elazığ

#SesimOL

Dünyanın Kaderini Değiştiren İcat; ELEKTRİK

#SesimOL

Efes Antik Kenti

#SesimOL

Türkiye’nin Kitaplığı: Kitap Vadisi

Haber bültenimize kayıt olabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir