EğitimNedir?Tarih

Haçlı Seferi Nedir ? Haçlı Seferleri Ne Zaman Başlamıştır ?

 Batı Avrupa Hıristiyan âleminin, çeşitli sosyal, dini ve ekonomik sebeplerle 1096-1270 tarihleri arasında Doğuya yaptığı 8 büyük sefere verilen genel ad. Bu yazımızda Haçlı Seferleri Nedir ? Ne zaman başlamış olduğunu ve bu savaşın nedenlerini savaştan sonra çıkan sonuçlarını açıklayacağız o halde yazımıza geçelim.

1. Haclı Seferi (1096-1999)

Üç yıl süren bu sefer, Pierre l’Ermite adında bir rahibin bütün Avrupa’yı dolaşarak yoksul halk arasından parlak vaadlerle bir milyon kişiyi ayaklandırmasıyla başladı. Gelişigüzel yığınlar halinde Anadolu’ya geçen topluluk Selçuklular tarafından yenilince, ertesi yıl düzenli askeri birliklere dönüşen Haçlı ordusu, Bizans kuvvetleriyle birleşerek uzun ve pek kanlı savaşlardan sonra İznik kalesini düşürüp, arkadan Antakya’ya girdi. 1099’da bütün Suriye’yi ve Kudüs’ü alıp, Müslümanları kılıçtan geçirdiler. Bu, seferlerin en başarılısı oldu.

ll. Haçlı Seferi (1147-1149)

Fransız ve Alman ordularından düzenlenmişti. Bölgesel savaşlarda Musul ve Halep Atabeyleriyle Selçuk kuvvetleri tarafından kıyasıya yıpratıldılar. Şam önlerindeki başarısız kuşatmadan sonra büsbütün kırılan ordudan geriye kalan bir avuç savaş artığı güç halle geriye dönebildi.

III. Haçlı Seferi (1189-1192)

1187’de Taberiye gölü yakınlarında Selahattin Eyyubi’ye yenilen Kudüs kralının yardım çağrısı üzerine hazırlanmıştı. Sefere Frederik Barbaros, Aslan Yürekli Richard, Philippe Auguste gibi, o devir Avrupasının en ünlü kralları, en seçkin savaşçılarıyla katılmışlardı. Bununla birlikte Alman imparatoru Frederik, daha Arap Stnirlarına varmadan Güney Anadolu’da Göksu irmağını geçerken boğuldu. Bu arada deniz yolunu seçen İngilizler, Kıbrıs’ı Bizans’tan alarak ortak anlaşmanın dışına çıkmışlardı. Bununla birlikte İngilizlerle birleşerek Akka kalesini alan Fransakrah daha sonra Richardla anlaşmazlığa düştüğü için Fransa’ya döndü. Yalnız kalan Richard, Yafa’yı eline geçirebildiyse de Selahattin’e karşı daha önemli başarılar elde edemedi. Küçük bir sahil şeridini ellerinde bulundurmak ve Kudüs’ü serbestçe ziyaret anlaşmasıyla ülkesine döndü.

IV. Haçlı Seferi (1202-1204)

ilkelerinden tamamen uzaklaşıp, daha çok Bizans’ın zaptı gibi bir amaca sürüklenmiştir. Asker, Bonifacio di Monferrato’nun komutasında Venedik’. ten gemilerle yola çıkmış, Bizans iş gal edilerek korkunç bir yağma ve talana uğramış, kiliselere varıncaya kadar her yer soyularak bütün altIn, gümüş ve değerli eşya Avrupa’ya kaçırılmıştır. Ardından, Bizans’ta 1261 yılına kadar sürecek bir Latin İmparatorluğu kurulmuş. Bizanslılar, şehirden İznik çevresine doğru çekilmek zorunda kalmışlardır.

1271-1229 tarihleri arasında geçen V. ve VI. Haçlı Seferlerinden V.si Macar Kralı II. Andre’nin başkanlığında hazırlanmış, Haçlı ordusu, Filistin’de yenilerek 1221’de geri dönmüştür. Alman İmparatoru II. Frederik’in yönettiği VI. seferdeyse Kudüs, 1229’da anlaşma yoluyla alındığı halde, 1243’te yeniden Müslümanlara geçmiştir. İşte bu sebeple düzenlenen VII. ve VIII. Haçlı Seferleri Fransa Kralı Saint Louis tarafından yönetilmiştir. Fakat uzun yıllar süren ve genellikle büyük felaketler, kayıplarla sonuçlanan önceki seferler sebebiyle Avrupa’da eski heyecan ve inanç birliği kalmadığından VII. se. ferden beklenen sonuç alınamamıştır. Kral bir ara Mısır’da Dimyat’ı ele geçirmişse de, Mensure meydan savaşında esir düşerek bol miktarda kurtuluş akçesi ve Dimyat’ı geri vermek suretiyle 1248’de ülkesine dönebilmiştir. İtalya ve Sicilya kıyılarını yağmalayan Arap korsanlarla savaşmak üzere yine Fransa Kralı Saint Louis yönetiminde hazırlanan ve bu amaçla Tunus’a çıkan VIII. Haçlı ordusu ise, 1270’te kesin bir yenilgi. ye uğramış, ordunun yarısı ve kral vebadan ölmüşlerdir. Böylece Haçlı seferleri son bulmuştur.

Ozet olarak bu savaşlar Doğu medeniyetinin Batı tarafından değerlendirilip, benimsenmesi ve Doğu-Batı dünyasının birbirine yaklaşması gibi ilgi çekici gelişmeler ve sonuçlar hazırlamıştır. Avrupa’da güçlü krallıklara dayanan büyük devletler kurulmuş, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknik alanda ilişkiler, yeni bir Bati medeniyetinin doğuşuna yol açmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler