Tarih

Alacahöyük Nerededir? Tarihi

alacahöyük

Eski Anadolu’nun en önemli medeniyet merkezlerinden biri. Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük, Alaca’nın 15 km kuzeybatısında, Boğazköy’ün 25 km kuzeydoğusundadır. Bugünkü Horamözü köyünün bulunduğu alanda yer alan Alacahöyük, her yıl yapılan kazılarla genişlemekte ve yeni yeni buluntularla zenginleşmektedir. Buluntuların bir kısmı köyün içinde yer alan müzede saklanarak yerinde değerlendirilmektedir. Bu yazımızda Alacahöyük nerededir? Alacahöyük tarihi hibi soruları cevaplıyacağız.

AlacaHöyük’ün Tarihi

1835 yılında W.G. Hamilton’un incelemesinden bu yana Alacahöyük; Batılı uzmantarı, araştırıcıların uğrağı olmuş ve toprak üstünde görülebilen kısımlar gözden geçirilmiştir. Daha sonraki ilk önemli araştırma 1906 ve 1907 yıllarında Istanbul müzeleri adına Makridi tarafından yapılmrştır.

Hitit kültür ve sanatının da daha çok Cumhuriyet devrinden sonra değerlendirilmesiyle 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adına Alacahöyük’te de kazılara baş. lanmıştır. 1936 yılına kadar Prof. Remzi Oğuz Arik ve Dr.Hamit Z. Koşay’ın birlikte yürüttüğü kazıları, bu tarihten sonra Hamit Z. Koşay tek başına sürdürmüştür.

Geniş bir alana yayılan kazı bölgesinin ortaya koyduğu bilgiler burada dört kültür çağının ve on dört yapı katının varlığını ortaya çıkardı. Her katta çeşitli zengin buluntulara, bunların yanı sıra o devrin önemli yapılarına rastlanır, bu bilgiler Ala cahöyük’ün çağı içinde çok önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.

1.Kültür Çağı

En üst tabakadan incelemeye başlanınca Frikyalılardan Osmanlılara kadar bütün devirleri görmek mümkündür. Eldeki buluntular Hellenistik Roma Bizans Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu devrin belirtileri özellikle çanak, çömlek ve sikkelerde görünür. Friklerin M.Ö. 1200 yıllarına doğru, Hititlerin yıkılmasından sonra geldiği söylenebilir. Daha sonra yukarıda adlarini saydığımız devletler bu bölgedeki hakimiyetlerini sürdürmüşler ve Alacahöyük, eski bir yerleşme bölgesi olarak yaşamaya devam etmiştir. Fakat bütün bu devirlere has üzerinde önemle durulabilecek bir mimari kalıntıdan söz etmek mümkün değildir.

WhatsApp Image 2020 04 23 at 14.08.46
Alacahöyük’te bulunan Hititler tarafından yapılmış bir heykel

2. Kültür Çağı

M.O. 2000-1200 yılları arasında Hitit devrini kapsayan bu çağ, üç yapı katına ayrılmıştı. Bu çağdaki en eski devri içine alan IV. yapı katında özel evler, kilerle ve devrin şehircilik anlayışını belirten sokaklar dikkati çekmekte. Eski Hitit Çağının eserlerini ve buluntularını içine alan 3. yapı katında sfenksli kapının yakınında bulunan tapınak dikkati çekmektedir. Ayrıca özellik, le buraya has mahalli motifler taşıyan çanak, çömlek işleri ve evlerin şekillerinde, sokakların kanalizasyonunda görülen ilerleme, bu devirde bir medeniyet gelişmesini göstermektedir. 2 kati Büyük Hitit çağın içine almaktadır. Bu devirde şehrin surları kuvvetlendirilmiştir. Bu surdan iyice görülebilecek olan tek kalıntı sfenksli kapıdır. Bu kapıya ait çeşitli konuların üzerine işlendiği taşlar Ankara Hitit Müzesi’ne taşınmış, yalnız iki taş yerinde bırakılmıştır. Burada bulunan kabartmaların taşıdığı yüksek ifade özelliği Hitit sanatının ulaştığı noktayı göstermesi bakımından enteresandır. Hitit tapınağı ya da sarayı olarak bilinen yapı çok tanınmıştır. Özellikler yalnız dini, askeri yapılarda toplanmamakta, sivil yapıların da buna paralel olarak geliştiği görülmektedir. Küçük buluntularda karşımıza çıkan figürlerin üstün özellikleri devrinin yapılarına paralel bir olgunluk içindedir.

WhatsApp Image 2020 04 23 at 14.07.41
Hititlerden Kalma bir sürahi

3. Kültür Çağı

Dört yapı katını içine alan kültür çağının en büyük özelliği 14 kral mezarının bulunmasıdır. M.6. aşağı yukarı 2500-2100 yılları arasına ait olan bu mezarlar, Anadolu’da hükümdar ailelerinin doğduğunu, siyasi güçlerinin arttığını göstermesi yönünden önem taşır. Ayrıca çevrenin en zengin arkeolojik buluntularının bu mezarlardan çıkması müzecilik yönünden de büyük bir kazançtır. Bu kültür çağının büyük bir yangınla yok olduğunu düşünürsek, buluntuların öneri bir kat daha artar. Dizleri bükük olarak ve sunulan bütün armağanlarıyla beraber gömülen kralların düz damlı evi andıran mezarlarının üstleri kalaslarla örtülmüş ve kille sıvanmıştır. Güneş kursları, geyik, ceylan, boğa vb. figürlü buluntuların şekil özellikleri erişilmez üstünlüktedir. Ayrıca günlük eşyalarda da aynı ustalık ve şekil inceliği devam etmektedir. Böyle bir gelişmenin ne yollu bir geleneğe bağlanabileceği tartışma konusudur. Çeşitli çevrelerle bağlantılar kurulmuş. tur. En önemli gerçek, Anadolu’da bu çağlarda çok yüksek bir sanat anlayışının var olduğudur.

4. Kültür Çağı

En alt yapı katını içine alan bu çağda içi sıvalı odaları, taş temel üstüne yükselen ‘kerpiç yapıları ve kamıştan çift duvarları bulunan yapılar, kazılar sonunda çıkarılmış ve bütün bu görünüşlerden dolayı da M.Ö. 32002600 yılları arasına tarihlendirilmiştir. Bu devirde ölülerin basit çukurlara ve taşla örtülü sandıklara gömüldüğü dikkati çekmektedir. Aynı tarihler arasında başka yerleşme bölgelerinde ortaya çıkan özelliklerle bunlar arasında tam bir paralellik vardır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

telefona kaydetme isimleri güvenilir takipçi satın almapp büyütmeipr5keko sözlerikabak yemeğinin yanına ne gider .