Ne olacak, söyle gitsin?  

#sesimol

#SesimOL

Efes Antik Kenti

İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinin 3 km batısında, büyük turistik değeri olan Efes Antik Şehri eski bir şehirdir. Eskiden “Ephesos” adını taşıyan bu şehrin yıkıntıları, İzmir’in yaklaşık olarak 75 km güneyindedir. Şehir Panayır (Piron) dağının yamaçlarında kurulmuştur.

Bugün denize uzak olan Efes yıkıntılarının bulunduğu yer, eskiçağda deniz kıyısında, önemli bir liman çevresindeydi. Fakat zamanla kıyı boyunda yığıntılarını yayan Küçük Menderes kıyı boyunca değişikliklere sebep olmuş, bu arada deniz akıntılarının etkisiyle bir kıyı dili oluşmuş, bu sebeple Efes şehri 9 km. kadar içeride kalmıştır.

Efes, M.ö. 1000-500 yıllarında bir İyonya kolonisiydi. Yunanlıların M.Ö. 480—479 yıllarındaki zaferleri üzerine Attika birliğine katılmış, fakat Peloponnes savaşlarında Ispartalıların tarafını tutmuştur. Peloponnes savaşlarından sonra Efes, M.Ö. 387 yılında yapılan Antalkides barışıyla Perslere haraç vermeyi kabul etmiştir. M.Ö. 334’te Granikos zaferi üzerine Büyük İskender’in egemenliği altına girdi. İskender, Efes’te demokrasi yönetiminin yeniden kurulmasını sağladı. İskender’in ölümünden sonra Romalılara geçti (NI.Ö. 133). Bölge 1426’da Osmanlı yönetimine girmiştir. Efes’te çok sayıda tarihi eser vardır. Bunların dışında *’Dünyanın yedi harikası”ndan biri olan “Diana” tapınağı’ da buradaydı.

Efes’te illeri görülen anıtlar şunlardır:

Büyük TİYATRO: 11. başnda tamamlanmış 24900 kişilik bir yapıdır.

Büyük TİYATRO /Efes Antik Kenti

AGORA: 111×111 m. boyutlarında büyük bir alandır. Çevresinde birçok dükkânları vardır.

KELSUS KİTAPLIĞI: II. yüzyılda yapılmıştır. Cephesi 10 metreydi. Giriş kısmında Lâtince yazıtlar vardır. Efes’te bugüne kadar birçok kazılar yapılmıştır. Bu kazılarda ele geçen eserler, 1920’de Selçuk’ta kurulan Efes Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. 1955-1958 yılları arasında yapılan kazılarda Efes’te eski cadde ortaya çıkarılmıştır. Bu caddedeki eserler arasında ‘Hadrianus Tapınağı ‘Trajanus Çeşmesi”, ‘Zafer Kapısı” ve ‘Çağlayan Çeşme” başta gelir.

KELSUS KİTAPLIĞI

Efes şehri Hıristiyanlığın başlangıcıyla da ilgilidir. İsa Peygamberin resullerinden Paulos 55-58 yılları arasında burada kalmış, buradan ayrıldıktan sonra da Efes’te kurduğu kiliseye ve onun cemaatine mektup yazmıştır. Saint İcarı (Yolıanna) 95 yılında İncilini burada yazmıştır. Meryem Ana da bir süre burada yaşamıştır. II. yüzyılda Meryem Ana adına bir tapınak yaptırılmış ve IV.yüzyılda bu tapınak kilise haline getirilmiştir. Yeryüzünde Meryem Ana’ya adanan ilk kilise budur. Efes’e 7 km. uzaklıkta bulunan Aladağın tepesinde bir ev bulunmaktadır ki Meryem Ananın son günlerini burada yaşadığı söylenir, Bu ev bitişiğinde ki kilise onarılmış, Vatikan burasını Hıristiyanların hac makamı olarak ilân etmiştir. Her yıl Asompsiyon yortusunda (15 Ağustos’tan sonraki ilk Pazar), İzmir Katolik Başpiskoposunun başkanlık ettiği bir dini törenle haç ayini yapılmakta, ev Hristiyanlarca ziyaret edilmektedir.

İlgili Yazılar
#SesimOL

Eğitim Hakkında Temel Bilgiler

#SesimOLekonomiGündem

The Economist 2021 Kehanetleri

#SesimOL

Buga Girmek Nedir ?

#SesimOL

wTakip Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Haber bültenimize kayıt olabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir