Ne olacak, söyle gitsin?  

#sesimol

#SesimOL

Öğrenci Şehri Eskişehir

İç Anadolunun en önemli şehirlerinden il merkezi olan Eskişehir, Porsuk Çayı ile onun bir kolu olan Sarısu ‘yun geçtiği ovanın güney kenarında, Porsuk vadisi etrafında kurulmuştur. Yükseltisi istasyonda 792 m.’dir.

Eskişehir, önemli yolların kavşak noktasıdır. Gerek İstanbul’dan, gerek Bursa’dan gelen karayolları Eskişehir’de birleşir, bir yandan Ankara ‘ye, öte yandan da Bolvadin üzerinden Konya’ya ulaşır. İstanbul’dan gelen demiryolu da burada ikiye ayrılır; biri Ankara, Kayseri ve Sivas’a, öbürü de Konya ve Adana’ya gider.

Yunan işgali sırasında büyük ölçüde harap olan Eskişehir, kurtuluştan sonra kısa bir zamanda yeniden canlandı. İstiklal, Hoşnuduye ve Arifiye gibi yeni mahalleleri kuruldu. Demiryolu Cer atelyesi genişletildi, büyük un değirmenleri yapıldı. 1933’te şeker fabrikası, daha sonra uçak tamir tarım aletleri yapımevleri, 1957’de çimento fabrikası kurularak şehir daha da gelişti. Eskiden tarım ürünleri için bir alım-satım yeri iken bir ticaret ve endüstri merkezi haline geldi. Şehrin merkezi kısmında otel ve hamamlarda kullanılan bol sıcak kaynakları vardır. Bu büyümelerin yanısıra şehrin nüfus-ı da hızla 192’de nüfusu 32341ken, 1960’ü 153 1905, 1965 te 173 882Ye, 1975’te 292 110 a
yükseldi.
Frigler tarafından kurulan Eskişehirin eski adı Dorylaion‘du. Önce Roma’ya,sonra Bizans’a geçti. Bizans devrinde oldukça önem kazandı. 708 de bir süre Arapların, sonra tekrar Bizans’ın eline geçti. 1080 yılında Selçuklular tarafından fethedildi. Kılıçarslan 1., Dorylaion yakınlarında l, Haçlı Ordularıyla çarpıştı. 1147’de l. Kılıçarslanın oğlu I. Mesut, II. Harçlı seferinin Baş komutanı Alman İmparatoru Konrad‘ı yendi 1175 ‘te Bizans İmparatoru Manuel Komnenos, Eskişehiri Türklerden aldıysa da ertesi yapılan savaşta II Kılıçarslan Eskişehir’i geri aldı (1176) Eskişehir kesin olarak Türklere geçmiş oldu.
Osmanlı devrinde Sultanörü sancağına merkez oldu. Fakat daha sonraları kaza merkezi olarak Kütahya’ya bağlandı. Cumhuriyet devrinde sancaklara vilayet (il) denince, Eskişehir de bir il merkezi oldu. Eskişehir, gerçek şehir halini XX.yüzyılda aldığı için, tarihi eserler bakımınden fakirdir.

Eskişehir ili hemen bütünüyle İç Anadolu ‘da yukarı Sakarya bölümünde yer alan bir ilimizdir. İl toprakları Ankara, Konya, Kütahya,Bilecik ve Bolu illeriyle sınırlı olup yüzölçümü
13 652km2., nifusu 887.475 dir. ilçeleri Merkez, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar’dır. Köy sayısı 400’drr. Eskişehir merkez ilçesinin yüzölçümü 3 ,823 km2., nüfusu 324 950, koy sayısı 145dir.

Eskişehir arazisi çoğunlukla eski temelin üstünü örten düz tabakalardan oluşmuş bulunur. İlin başlıca dağları Sakarya ve Porsuk çukur alanları arasında ve doğu-batı doğrul.
tusunda uzanan Sündiken Dağlandır (1 787 m.). Bu dağlar, doğuya doğru Mithalıççık Dağlarıyla devam eder. Dağların güneyinde Eskişehir Ovası yer alır. Ovanın doğusunda Sivrihisar kütlesi (1 531 m.) yükselir. İlin güneyinde bulunan Türkmen Dağının (1 825 m.) bir bölümü Kütahya ili sınırları içindedir.

Eskişehir’de sert bir kara iklimi hüküm sürer. Kışlar soğuk, yazlar sıcak geçer. Yağışlar fazla olmayıp daha çok kış ve ilkbahar aylarında şen yıllık yağış miktarı Eskişehir’de
361 mm’dir. Buna karşılık Sündiken Dağnın yamaçlarında yıllık yağış miktarı 1-2 m.yi bulabilir. Bundan ötürü de bu dağlarda oldukça sık ormanlar görülür. En yaygın ağaç cinsi
meşedir; dağın yamaçlarında çam ağaçları da görülür. İlin çukur alanlarıysa bozkır görünüşündedir.
İlin başlıca akarsuları Sakarya ile olan Porsuk Çayıdır. Güneyden gelen Sakarya. ilin kuzeyinden dar bir vadiden batıdan doğuya akar.Sarıyar Baraj’ı bu kesimde yapılmıştır
ve ırmağın bir kısmını uzun bir göl haline getirmiştir. Porsuk Çayı batı-doğu doğrultusunda akar. Eskişehiri önünden ve bir koluyla şehrin içinden geçer.

Eskişehir ilinin ekonomik hayatında tarım başta gelir. Buğday, tarım fâillerinin en önemlisidir. İlin kuzeyindeki dar Sakarya vadisi tarıma çok elverişlidir. Bu vadide çeşidi seb-
ze ve meyve yetiştirilir. Eskişehir’de arpa ekimine de önem verilir. Bira yapmına elverişli iyi cins arpalar yetiştiriir ve kısmen de ihraç olunur. Endüstri bitkilerinden en çok şekerpancarı ekilir. Hayvancılık da gelişmiştir. İl sınırları içinde koyun, kıl keçisi, Ankara keçisi (tiftik) ve sığır yetiştirilir. İl topraklarında çeşidi madenler vardır: Borasit, linyit, lületaşı vb. Eskişehirde irili ufaklı fabrikalar (şeker çimento, demiryolu, tuğla, kiremit demiryolu vb.) kara yolları bakımından zengindir.
ESKİŞEHİR OVASI
Eskişehir ovası , yeni tortullarla dolmuş ve bir takım depremlerde nanlaşıldığı gibi yerine henüz iyice oturmamış tektonik bir çukurdur. Uzunluğu 70 km. alanı da 600 km2. kadardır. Başlıca akarsuyu Porsuk Çayıdır ki Eskişehir Ovasına indikten sonra hızı azalır ve kıvrılıp bükülerek akar. Dodurga tarafından gelen Sarısu deresini aldıktan sonra Beylikahır’ın batısında ovadan çıkar, Kıranharmanı denilen yerde Sakarya’ya karışır. Kış aylarında yağmurların etkisiyle Porsuk ve kollarının suları artar, kimi yıllarda Porsuk ve Sarısu yataklarından taşar, Eskişehir’in çukur mahallelerini salar basar. İlkbaharda eriyen karlar ve yağış sebebiyle Porsuk ve kolları yine kabarır. Bu taşkınlardan ovayı kurtarmak için, Porsuk Çayı üzerinde baraj ve regülatör kurulmuş, çayın yatağı genişletmiştir gereken yerlerde bentler yapılmıştır. Ayrıca kurutma işlerine de önem verilmiş, Porsuk yatağı boyunda, Eskişehir-Sakarya kavşağı arasındaki geniş arazi bölümleri ile Sarısu boyunca uzanan düzlükler kurutularak taşkın alanı olmaktan kurtarmıştır.

Eskişehir Ovasının çeşitli yerlerinde sıcak ve Ilık su kaynakları ve az derinden çıkan kuyu alanları ovada yeraltı sularının bol olduğunu gösterir.

Eskişehir Gezilecek Yerler

Odunpazarı Evleri: Kentin kültürel açıdan sahip olduğu zenginliği deneyimlemek ve tarihi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Eskişehir gezilecek yerler listenizin ilk sırasına evleriyle meşhur Odunpazarı Evleri’ni yazabilirsiniz.Kentin ilk yerleşim bölgesi olan Odunpazarı, adını eskiden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerden alıyor. Günümüzde Yediler Parkı’nın bulunduğu alanda, köylüler bir zamanlar çevredeki kaynaklardan elde ettikleri odunların satışını yapıyormuş.Bölgeyi gezerken ilk önce Osmanlı sivil mimarisinin tüm özelliklerini bünyelerinde barındıran Odunpazarı Evleri’ni ziyaret edebilirsiniz.Evlerin büyük çoğunluğu, hala konaklama amaçlı kullanılıyor. Ancak bölgenin turistik açıdan değerinin artmasıyla birlikte bazıları müze, butik otel, kafe ve restorana dönüştürülmüş.Odunpazarı sokaklarını renklendiren evler dışında bölgede daha birçok gezilecek yer sizleri bekliyor. Odunpazarı Modern MüzeKurşunlu Camii ve KülliyesiLületaşı MüzesiŞelale ParkAlaaddin Camii ile Cumhuriyet Tarihi Müzesi başta olmak üzere birbirinden güzel mekânlara bölgeye yönelik gezi programınızda yer verebilirsiniz.Fotoğraf çekmekten hoşlanan gezginlere paha biçilemez fırsatlar sunan Odunpazarı sokaklarını arşınlarken özgün nitelikli alışveriş seçenekleriyle sık sık karşılaşacağınızı da sakın unutmayın.El yapımı ürünlere ilgi duyuyorsanız, yerel halkın kapılarının önlerinde açtıkları tezgâhlara göz atabilirsiniz. Alternatif olarak tarihi dokularıyla öne çıkan Atlıhan El Sanatları Çarşısı ve Arasta’daki dükkânları gezebilirsiniz.Odunpazarı gezintiniz esnasında Eskişehir mutfağının en özgün lezzetlerinin tadına bakma olanağına kavuşacağınızı yeri gelmişken belirteyim.Bu lezzetlerin başında peynirli ve kıymalı çibörek geliyor. Ancak vakti zamanında Kırım’dan göç eden Tatarlar’a özgü tek lezzetin bu damak çatlatan börek çeşidi olduğunu zannediyorsanız, oldukça yanılıyorsunuz.Zira bölgedeki restoranlar menülerinde balaban köfte, kuzu sorpa, göbete, kıygaşa gibi seçeneklere de yer veriyor. Zamanınızı daha efektif kullanmak isterseniz, cevizli haşhaşlı ekmek ya da met helvası ile açlığınızı bastırabilirsiniz.Pessinus Antik Kenti: Pessinus, Eskişehir Sivrihisar İlçesinin 16km güneyindeki Ballıhisar Köyü yerleşimi altındadır. Ana tanrıça Kybele’ye ithafen kurulmuş bir şehirdir. Burası, antik kaynaklarda Matar Dindymene, Mâgna Mater, Agdistis Dindymene denen Frig baş tanrıçasının kutsal kenti olarak ün salmıştır.

Odunpazarı evleri

Zaimağa Konağı: Zaimağa Konağı’nda 1922’de Mustafa Kemal ve İsmet Paşa’nın katıldığı bir toplantı yapılır. Toplantıda önemli kararlar alınır. Aynı zamanda Ankara dışında yapıla ilk Bakanlar Kurulu da bu konakta toplanır. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Zaimağa Konağı’nda bir süre ikamet etmiştir.

Zaimağa Konağı

Midas Anıtı: Eskişehir’e 80 km uzaklıkta bulunan Han ilçesinin Yazılıkaya köyündeki anıt. Anıt, Yazılıkaya köyü ile iç içe bulunmaktadır. Anıt nedeniyle bölge Midas Kenti ya da Midas City olarak anılmaktdır.

Midas anıtı

Sazova Parkı: Eskişehiflde tatil yaptığınız günlere Sazova Parkı’nı mutlaka gezmelisiniz. Hem çocuğunuza güzel bir gezi düzenlemiş olur hem de kendi birkaç saatte olsa kendi çocukluğunuza yolculuk yaparsınız. Sazova Parkı yakınında birçok otel bulunmaktadır ve parka yakın otellerin birinde konaklamayı tercih edebilirsiniz.

Porsuk Çayı: Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında farklı bir çekiciliğe bürünen Eskişehir Porsuk Çayı’nda gondol turlarına katılarak kendinizi Venedik gondollarında hissedeceksiniz. Eskişehir’in simgesi olan çay, 448 metre uzunluğundadır ve Sakarya Irmağının en uzun kolu konumundadır. Kendinizi bu noktada farklı bir ülkede hissedecek ve şehri ikiye bölen çayda aynı zamanda gondolların yanı sıra botlarla da turlayabileceksiniz. Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerinde ilgi odağıdır Porsuk Çayı.

Eskişehir Şelale Park: Boyutu nedeniyle Eskişehirin en büyük şelalesi unvanına sahiptir. Park içerisinde aynı zamanda mesire yerleri, çocuklar için park alanları, koşu parkurları da yer almaktadır. Odunpazarı Belediyesi tarafından 2009 yılında düzenleme yapılarak hizmete açılan Şelale Park, Eskişehir’in önemli yeşillik alanlarından birisidir. Aynı zamanda Şelale Park, Eskişehir’i yüksek noktadan gören bir manzaraya sahiptir.

Balmumu müzesi: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu Balmumu Heykeller Müzesi nin açılışı 2013 yıllında gerçekleştirilmiş.Kültürel tesis, Büyükerşen ve öğrencilerinin aslına uygun olarak hazırladıkları 160 balmumu heykele ev sahipliği yapıyor.Müzenin koleksiyonu, televizyon dünyasının ve yaptıkları işlerle Türk siyasi tarihinde iz bırakmış önemli isimlerin heykellerinden oluşuyor.Tesis, gerek sergilenen eserlerin yapım aşamasında kullanılan teknikler gerekse de koleksiyon zenginliği bakımından Madame Tussauds müzesine benzetiliyor.Çocuklu ailelerin Eskişehir gezilecek yerler listelerine ekleyebilecekleri ideal mekânlardan biri olan müzede sergilenen heykeller, beş farklı salona ayrılmış durumda.

Yılmaz Büyükerşen balmumu yaparken

Kentpark: Daha önce bahsettiğim gibi Porsuk Çayı denildiğinde eskiden birçok kişinin aklına doğrudan kirlilik ve dayanılması güç koku geliyordu. Ancak kentte gerçekleştirilen en büyük dönüşüm projelerinden biri konumundaki Kentpark sayesinde akarsu, uzak durulması gereken bir yer kimliğinden sıyrıldı.2009 yılında ziyarete açılan park, ülkemizin ilk suni plajına ev sahipliği yapıyor. Eskişehir’in modern bir kent haline geldiğinin en önemli kanıtı niteliğindeki bu plaj, 350 metrelik uzunluğa sahip.Ayrıca bünyesinde ailelere özel bir bölüm barındırıyor. Suni plajın hemen yanı başında ise yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.Parkı ziyaretiniz sırasında acıktığınızı hissederseniz, süs balıklarının ve kuğuların renk kattığı göletin kıyısındaki restorana yönelebilirsiniz.Enerjinizi geri kazandıktan sonraysa rotanızı kapalı binicilik alanına çevirebilirsiniz. Alternatif olarak açık havanın tadını çıkartmak adına park boyunca uzanan parkurda yürüyüşe çıkabilirsiniz.


İlgili Yazılar
#SesimOL

Eğitim Hakkında Temel Bilgiler

#SesimOLekonomiGündem

The Economist 2021 Kehanetleri

#SesimOL

Buga Girmek Nedir ?

#SesimOL

wTakip Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Haber bültenimize kayıt olabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir