Tarih

Azerbeycan Tarihi

Batı Asya’da, Azeri Türklerinin yaşadığı dağlık bir bölge. Hemen hemen tamamı Türklerden oluşan 10.000.000 nüfuslu ve 200.000 km2’lik bu ülkenin kuzeyi Rusya, güneyi ise İran sınırları içinde kalmaktadır.V. ve VI. yüzyıllarda Orta Asya’dan akın eden Türklerin yerleştiği Azerbaycan, VII. yüzyılda Hazar Türk Devletinin idaresindeydi. Daha sonra…
Daha Fazla Oku
EğitimNedir?Tarih

6 Gün Savaşları Nedir?

Tarihin en enteresan savaşlarından biri olan 6 gün savaşları nedir? 6 gün savaşları hangi devletler arasında ve neden yaşanmıştır? Bu savaşın ayrıntılarına öğrendikçe asıl meselenin sayı değil savaş stratejisi olduğunu anlayacaksınız.6 Gün…
#SesimOLNedir?Tarih

Galata Kulesi Nedir ? Galata Kulesi Ne zaman İnşaat Edilmiştir?

XIV. Yüzyıl başlarından itibaren Bizans imparatorluğunun izniyle Galata’da yerleşen ve 1316’dan itibaren bölgelerini yabancılara karşı koruma çabasına girişen Cenevizlilerin, 1348’de Galata surlarına ek olarak yaptırdıkları büyük kule. Bizans kaynaklarında adı Büyük Burç (Megalo pyrgos), Cenova kaynaklarındaysa İsa Kulesi (Christea turris) olarak geçer.
Daha Fazla Oku
Kimdir?Tarih

Enver Paşa Kimdir ? Enver Paşanın Hayatı ?

(1821-1922) Türk devlet adamı ve generali. İstanbul’da doğmuştur. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim görmüş, Harp Okulunu 1899′. da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903’te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden çıkmış…
BilimEğitimNedir?Tarih

ATOM BOMBASI NEDİR? NE ZAMAN KULLANILDI?

Bir nükleer reaksiyon tarafından meydana getirilen enerjiyi kullanan yok edici silâh. Genel olarak atom bombası adı, çekirdeğin parçalanmasiyle oluşan enerjiyi kullanan bombalara verilir. Hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla oluşan enerjiyi kullanan bombalara…
EğitimNedir?Tarih

FRANSIZ İHTİLALİ NEDİR? TARİHİ.

1789 yılında başlayan ve anayasa yönetimi demokrasi ve milliyetçiliğin kesin olarak benimsenmesi yolunu açan bu büyük ihtilal Avrupa’nın tarihi üzerinde derin etki yapmış bir harekettir. Bu ihtilal, Fransız toplumunda başgösteren derin bir dengesizliğin ve krallık yönetiminin bu dengesizlik karşısında güçsüz ve kararsız kalmasının tabii bir sonucu olarak…
Daha Fazla Oku
Nedir?Tarih

Ege Uygarlığı

MÖ. 3. ve 2. bin yılda, Yunanistan, Ege adaları, Girit ve Batı Anadolu kıyılarında doğup gelişen uygarlık. Mahalli ayrılıkları olmakla birlikte, birbirine benzeyen topluluklar tarafından meydana getirilmiştir. Bunların Anadolu ‘dan batıya göçmüş…
EğitimTarih

Köy Enstitüleri

Konumuz vatana ihanet. Bu vatanın gelişmesinin önlemek için köy enstitülerinin nasıl kapandığını öğreneceğiz. Bazı kişiler tarafından nasıl bu ülkenin kaderinin köy enstitülerinin kapanmasıyla birlikte nasıl değiştiğini göreceğiz.Cumhuriyet…
Kimdir?Tarih

Melikşah Kimdir (1055-1092)

MelikşahBüyük Selçuklu hükümdarı, Alparslan’ın oğludur. Kendisin den büyük kardeşleri bulunduğu halde, kabiliyeti ve cesareti sebebiyle,babası tarafından , ileride saltanat için kardeş kavgalarını önlemek amacıyla veliaht seçildi ve bu durum vezir Nizamülmülk’e vasiyet edildi. Melikşah, devlet adamı olarak yetiştirilmek üzere küçük yaşlarda özel bir…
Daha Fazla Oku