BilimEğitim

Açıklayıcı İnovasyon Örnekleri ve Fikirleri

İnovasyon örnekleri ve fikirleri iş dünyasında olayları farklı perspektiflerden değerlendirmenize imkân tanıyacak. Teknolojiden sanata, reklamlama faaliyetlerinden satış ve pazarlamaya kadar pek çok konuda bakış açınızı geliştirecek. İnovasyon sözcüğünün kökenine baktığımızda Latincedeki ‘innotavus’ kelimesine dayandığını görüyoruz. İnovasyonun en kısa…
Daha Fazla Oku
BilimTeknoloji

İNSANLIK TARİHİNİN BÜYÜK İCATLARI

Tabiatta bulunmayan ve insanın belirli ihtiyaçlarını karşılayacak araç gereçlerin yaratılması. Bir yaratma olan icadın bir keşiften ayrı tutulma. si gerekir. Keşif tabiatta önceden bulunan bir nesne ya da bir özelliğin ortaya çıkarılması ve bazen de…
BilimEğitimSosyal Medya

Online Psikolojik Danışmanlık

Günümüzün getirdiği dijital yaşama psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de uyum sağlaması ile online terapiler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle de yaşadığı lokasyon gereği terapi desteği bulamayan bireyler için uzaktan terapi…